Praktijkverpleegkundige

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE

In Huisartsenpraktijk Aemstelwijck zijn praktijkverpleegkundigen werkzaam. Zij zijn speciaal opgeleid voor de zorg aan en begeleiding van chronisch zieken en ouderen. Met hun inzet willen wij de kwaliteit van chronische zorg in onze praktijk optimaliseren. De praktijkverpleegkundigen hebben hun eigen spreekuren voor mensen met diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten en ouderenzorg. Zij werken in nauw overleg met de huisartsen. Uw huisarts zal u zo nodig verwijzen naar de praktijkverpleegkundige.


ZORGPROGRAMMA’S AEMSTELWIJCK

Diabetes Mellitus
Bij diabetes (suikerziekte) is de hoeveelheid suiker in het bloed te hoog. Het hormoon insuline zorgt ervoor dat glucose (suiker) uit het bloed wordt opgenomen. Diabetes ontstaat door een tekort aan insuline, of doordat de lichaamscellen minder gevoelig zijn voor insuline. Diabetes is een risicofactor voor o.a. hart- en vaatziekten. Het zorgprogramma Diabetes is bedoeld om deze, en andere, latere gevolgen van deze aandoening te voorkomen.

COPD
COPD staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’, een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Dit zijn aandoeningen van de longen en luchtwegen, die een voortdurende vernauwing van de luchtwegen veroorzaken. De gevolgen variëren van kortademigheid tot volledige invaliditeit. COPD is niet te genezen, maar een gezonde leefwijze en behandeling met de juiste geneesmiddelen kunnen een positieve invloed hebben op het verloop van de ziekte.

Astma
Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma hebben regelmatig klachten van benauwdheid, piepende ademhaling, hoesten en/ of “vol-zitten”. Opmerkelijk is, dat er bij astma sprake is van aanvallen van benauwdheid en dat de perioden met klachten worden afgewisseld met klachtenvrije perioden. In het zorgprogramma wordt gestreefd naar het zo optimaal mogelijk onder controle hebben van de astma, waarbij zo min mogelijk medicatie gebruikt wordt.

Ouderenzorg
Dit zorgprogramma verbetert de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen. Zij hebben vaak meerdere chronische aandoeningen, medicamenten of kwetsbaarheid. Het doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Voor ouderen leidt dit tot meer zelfredzaamheid en meer functiebehoud. Minder terug hoeven vallen op de zorg en minder kans op zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn.

Cardio Vasculair Risicomanagement (hart- en vaatziekten)
Het zorgprogramma CVRM (cardiovasculair risicomanagement) richt zich op de patiënt met een (verhoogd risico op) hart- en vaatziekte. Het doel van deze zorg is om de kans op een hart- of vaatziekte zo klein mogelijk te maken. Of om de hart- of vaatziekte die de patiënt al heeft, niet erger te laten worden.

Urine incontinentie
Ongewild urineverlies (incontinentie) is een heel vervelend probleem, waar veel mensen geen hulp voor willen zoeken. Terwijl er in veel gevallen hulp mogelijk is. Onze huisartsenpraktijk heeft samen met Fysiotherapiepraktijk Spits een zorgprogramma incontinentie. Onder andere werkt er een gespecialiseerd bekkenbodemfysiotherapeute in het dorp. Als u last heeft van ongewild urineverlies, adviseren wij u een afspraak te maken bij uw huisarts, om de mogelijkheden voor hulp te onderzoeken. Wij helpen u er graag mee.