Praktijkassistente

Onze assistentes hebben een centrale rol in de huisartsenpraktijken. Zij zijn allen opgeleid en gediplomeerd en daarmee bevoegd om handelingen te verrichten en adviezen te geven. Zij kunnen veel van uw vragen direct beantwoorden. Ook is het goed te weten dat ook onze assistentes onder het medisch beroepsgeheim vallen.

Voor de volgende zaken kunt u afspraken maken met onze assistentes:
• Het geven van injecties
• Het meten van de bloeddruk
• Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
• Aanstippen van wratten
• Wondverzorging
• Oren uitspuiten
• Hechtingen verwijderen
• Urine onderzoek
• Controle van de bloedsuikers
• Zwachtelen