Visites

Een visite kunt u telefonisch bij de assistente aanvragen. Aangezien de huisartsen op de praktijk meer mogelijkheden voor onderzoek en behandeling hebben dan bij u thuis, heeft een consult op de praktijk altijd onze voorkeur. Vraagt u dus alleen een visite aan als het echt niet mogelijk is om naar de praktijk te komen. De assistente zal u vragen naar uw klachten om samen met de huisarts te beoordelen of er al dan niet een (spoed)visite nodig is.